Tuesday, September 2, 2008

ISKORAK - Moj licni plan aktivnosti

1. CILJ:


2. PROVERA OKOLINE: Kakvim sredstvima i mogućnostima raspolažem ? Šta je u tome meni zanimljivo ? Šta mi je zanimljivo u samom učenju ?

3. OBAVEZIVANJE: Jesam li spreman/na uložiti sve potrebne napore za postizanje svoga cilja ?

4. AKCIJA:

prvi korak :

sledeći korak:

Praćenje koraka :

5. OČEKIVANE PREPREKE:


6. NADZOR :
Kako se nadzirem ? Kako pratim svoj napredak u postizanju cilja ? Ko mi može biti mentorom?

7. PODRŠKA:

Kakva podrška mi je potrebna ? Kako je mogu dobiti ?


8. REZIMIRANJE:

Da bih postigao/la svoj cilj da li treba nešto prilagoditi ili izmeniti ?

9. SAMOPROCENA:

U kojoj sam meri postigao/la svoj cilj?

Plan rada za prvo polugodiste - II godina IB programa

Plan rada za prvo polugodište završne godine IB programa

Ciljevi :

- izrada komparativnog eseja iz svetske književnosti (povezivanje najmanje dve obrađene drame iz prvog dela programa: Antigona, Lutkina kuća, Majka Hrabrost i njena deca)

- priprema za izvođenje usmene analize odlomaka iz književnih dela u drugom delu programa (poezija M. Rakića i Seobe M. Crnjanskog)

- uvod u pisanje eseja 2 na završnom ispitu (Essay 2 – Essay question)

Sadržaj

- M. Rakić, Pesme

- M. Crnjanski, Seobe

- B. Stanković, Nečista krv

Ritam rada:


Septembar / Oktobar

- izrada komparativnog eseja

- priprema za izvođenje usmene analize odlomaka knj. tekstova (Oral Commentary)

- priprema za analizu nepoznatog teksta pesme (Essay 1 – Unseen commentary)

Milan Rakić, Pesme

M. Crnjanski, Seobe


Novembar

- izrada komparativnog eseja

- priprema za izvođenje usmene analize odlomaka knj. tekstova (Oral Commentary)

- priprema za analizu nepoznatog proznog teksta (Essay 1 – Unseen commentary)

M. Crnjanski, Seobe


Decembar

- izrada komparativnog eseja

- uvod u pisanje eseja 2 na završnom ispitu

B. Stanković, Nečista krv

PRE IB - Program rada za period septembar - decembar

Plan rada za period septembar - novembar 2008.

Septembar – Da li je poezija zaista toliko dosadna ?

Ciljevi i aktivnosti

- uvod u čitanje, tumačenje i uživanje u poeziji

- priprema i izvođenje kratkih usmenih prezentacija i izlaganja

- izrada multimedijalnih zadataka ( spoj teksta, muzike i slike )

- argumentovano braniti stavove u diskusijama i debatama

Tekstovi pesama:

1. Žak Prever, Kako naciniti portret ptice, Dorucak, Ljubav

2. Vislava Simborska, Psalam, Pogreb

3. K. Kavafi, Grad, Zidovi, Očekujući barbare

4. M. Pavlović, Rekvijem

5. Desanka Maksimovic, Čežnja, Poslanica

6. Edgar Alan Po, Gavran

7. Pesme po izboru učenika

Oktobar – Muško-ženski odnosi u drami i medijima – Je li sve zaista toliko komplikovano ?Ciljevi i aktivnosti

- Izrada dnevnika čitanja

- Planiranje, pisanje i revizija pisanih radova

- Izvođenje kraćih prezentacija (o časopisima, reklamama)

- Precizno izražavanje, osposobljavanje za sopstveno korigovanje i lekturu teksta

- Osnovni elementi analize medijskih tekstova (časopisi, reklame)

- Uvod u tumačenje dramskog teksta

Tekstovi :

A. Strindberg, Gospođica Julija

Primerci nedeljnih časopisa prema dogovoru sa učenicima (Vogue, Elle, Men’s Health, Lepota i zdravlje)Novembar – Žene, varvari i stranci nekada i danas

- uvod u početke pozorišta i nastanak drame

- analiza dramske strukture

- pisanje eseja o elementima drame

- elementi pozorišne predstave – zadaci iz oblasti kostima, scenografije i muzike

Tekstovi:

Euripid, Medeja