Tuesday, September 9, 2008

ČITATI I RAZUMETI POEZIJU

Kako što više razviti svoje sposobnosti razumevanja i tumačenja poezije ???

  1. ČITAJTE SA STRAŠĆU ! Upoznajte se sa što različitijim vrstama pesama

  1. OBRATITE PAŽNJU NA JEZIK/STIL ! Razmislite o tome kako je upotrebljen jezik u pesmama koje čitate. Beležite sve ono što ste uočili kao zanimljivo, neobične stihove, pesničke slike i izraze.

  1. TRAGAJTE ZA IDEJAMA ! Nastojte da uočite što više različitih ideja iskazanih u pesmama.

  1. ČITAJTE TUĐE TEKSTOVE O POEZIJI! (kritike, članci, ogledi) Tekstovi drugih kritičara ne treba da budu zamena za vaš lični stav već treba da vas navedu da na poeziju gledate iz više perspektiva, da podstaknu vaše sopstvene stavove.

  1. ČITAJTE POEZIJU NAGLAS – bilo nasamo bilo u društvu. Veoma često čitanje naglas može da produbi naše razumevanje pesama jer tada na najbolji način osetimo ton, raspoloženje i atmosferu u pesmama.

  1. BUDITE STALNO ZAPITANI ! Usvojite poziciju nekog ko stalno postavlja pitanja tekstovima koje čita. Kad god čitate pesmu postavljajte tri ključna pitanja:

O čemu peva ova pesma ?

Kako je napisana ?

Zašto je autor odlučio da pesmu napiše baš na takav način?

  1. ČITAJTE VIŠE PESAMA JEDNOG AUTORA! Kada radite pojedinačnog pesnika, čitanje drugih pesama može vam pomoći u razumevanju onih pesama koje su u programu.

No comments: